Actiepunt: Bestuur op maat van de burger

Actiepunt: Bestuur op maat van de burger

20 september 2018 0 Door ZVP

Inspraak van de burger is voor ZVP altijd belangrijk geweest. Daarom werd de voorbije legislatuur geïnvesteerd in de herinrichting van de raadszaal met een beamer en geluidsinstallatie zodat het publiek de debatten beter kan volgen. Dankzij het door ons ingevoerde spreekrecht kunnen burgers aan het woord komen op de gemeenteraad.
Ook hebben wij ervaren dat onze inwoners graag meedenken om projecten te realiseren die hen nauw aan het hart liggen. De inspraakvergaderingen over de fietsring, de centrumstudie en de verkeersafwikkeling van Papendaalheide zijn hier een goed voorbeeld van.

In de toekomst wil ZVP:
* Nog meer inzetten op het betrekken van onze inwoners bij belangrijke projecten.
* Een betere digitale dienstverlening door de uitbouw van het e-loket.
* Bovendien zullen afhaalkastjes en ontvangst op afspraak de dienstverlening buiten de traditionele openingsuren
mogelijk maken.
* Het gemeentehuis duurzaam renoveren met oog voor privacy voor de burger en er de diensten van het OCMW integreren.
* Een romantische trouwzaal voorzien in de pastorij.