Jongerenprogramma

Jongerenprogramma

1. Verder uitbouwen gemeentelijke uitleendienst
Mede onder impuls van de ZVP-jongeren in de gemeenteraad werd de gemeentelijke uitleendienst de voorbije jaren aanzienlijk uitgebreid. Daardoor kunnen buurten en verenigingen nu bijvoorbeeld Heras-hekken en een mobiele geluidsbox ontlenen bij de gemeente. We zien nog ruimte om de uitleendienst verder uit te bouwen met onder meer een beamer, projectiescherm, lichtslingers, verlengkabels en nieuwe podiumelementen. Hierdoor kunnen evenementen en buurtinitiatieven nog beter gefaciliteerd worden.

2. Ruimte creëren voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen
ZVP wil ruimte voorzien waar jonge gezinnen een eigen stekje kunnen bouwen in hun vertrouwde Zutendaal.
Omdat we weten hoe goed het is om hier op te groeien, willen we met de ZVP-jongeren onze schouders onder dit project zetten. Zo kunnen we jonge gezinnen ook de kans bieden om hier in een 5 sterrengemeente te wonen.

3. Groene zones voorzien van speelaccommodatie en aanleggen van een dierenweide
Mede dankzij de ZVP-jongeren in de gemeenteraad werd de beleidskeuze gemaakt om een speel- en sportzone aan te leggen in de sportzone. De werken aan deze, van groen omgeven speelzone van 7.000 m2, starten in 2019. In de sportzone zien we bijkomend ook nog een meerwaarde in een dierenweide waar gezinnen met kleine kinderen klein vee kunnen komen aaien en verzorgen. In de gehuchten zien we ruimte om ook kleinere speeltuigen te voorzien, waarbij er voldoende aandacht besteed moet worden aan het behoud van het groene karakter van de gehuchten.

4. Renoveren en moderniseren van Sporthal De Blookberg
De ZVP heeft de voorbije legislatuur volop geïnvesteerd in sportaccommodatie. Denk bijvoorbeeld aan Zutendaal VV, De Zwaluw Wiemesmeer, de Surfplas, een duikplas, BMXparcours, visvijver en de sporthal in Wiemesmeer. Na de oplevering van de sportzaal in Wiemesmeer, een project dat dankzij de volharding van de ZVP gerealiseerd kon worden, is het tijd om ook sporthal De Blookberg grondig te renoveren en te moderniseren. Zo zijn de kleedkamers en het sanitair aan een upgrade toe en moeten ze dringend toegankelijk gemaakt worden voor personen met een beperking. Een update van het cafetaria is mogelijk ook wenselijk.

5. Opknappen van Jeugdhuis De Kaller
We willen erover waken dat Jeugdhuis De Kaller goed onderhouden en waar nodig opgeknapt wordt. Door tijdig herstellingen en vernieuwingen uit te voeren kan vermeden worden dat er achteraf grotere investeringen dienen te gebeuren. Een vernieuwing van het sanitair dringt zich op en er moet ook werk gemaakt worden van een renovatie van de nutsvoorzieningen.

6. Organiseren van een blokbar
De nieuwe generatie van middelbare scholieren en studenten heeft mekaars steun nodig om productief te
kunnen studeren. Om de studie- en slaagkansen van elke scholier zo optimaal mogelijk te stimuleren, willen de ZVP-jongeren in examenperiodes een blokbar realiseren. Dit kan door een accommodatie beschikbaar te stellen waar jongeren samen kunnen blokken, al dan niet in samenwerking met een lokale (jeugd-) vereniging.

ZVP Jongeren

7. Drempel verlagen voordeelname aan sportclubs en verenigingen
Het inschrijvingsgeld van sportclubs en verenigingen mag geen drempel zijn voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan het verenigingsleven. De gemeente dient ouders met lagere inkomens te ondersteunen zodat elk kind een gelijke kans krijgt om zich te ontplooien in het rijke verenigingsleven van Zutendaal. Ook andere drempels zoals bijvoorbeeld taal en afstand dienen aangepakt te worden.

8. Inrichten van een kindergemeenteraad
De ZVP-jongeren willen ervoor zorgen dat de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij beleid toeneemt. Door een kindergemeenteraad in te richten voor onze jongsten kunnen we hen van kindsbeen af meer vertrouwd maken met de manier waarop de overheid keuzes maakt. Bovendien is het ook interessant voor het gemeentebestuur om te horen wat de visie van de kinderen is op de thema’s waar zij zelf het meest van af weten. We denken dan onder meer aan sport, speelplein en verkeersveiligheid. De waarheid komt dan ook uit een kindermond.

9. Slim inzetten van veiligheidscamera’s
De ZVP-jongeren willen bekijken of camera’s ingezet kunnen worden om de veiligheid aan sport- en jongerenlokalen te verhogen. Ook in de strijd tegen sluikstorten en overlast zouden veiligheidscamera’s gebruikt kunnen worden.
Inbreuken die vastgelegd worden door de camera’s, kunnen bestraft worden met GAS-boetes.

10. Werken aan een verkeersveilig en bereikbaar Zutendaal
ZVP heeft de voorbije legislatuur getoond volop te gaan voor een verkeersveiligere gemeente. De ZVP-jongeren willen verder meedenken over het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers, jong én oud, zich zekerder voelen in het verkeer. In de nieuw op te richten Limburgse vervoersregioraad van De Lijn moet bekeken worden hoe de verbindingen van het openbaar vervoer met Hasselt, Bilzen, Genk en Lanaken verbeterd kunnen worden. Het openbaar vervoer en de auto zijn immers nog geen evenwaardige vervoersopties.

ZVP Jongeren zebrapad