Kandidaten

Kandidaten

Onze groep van 19 verkiesbare kandidaten is al een half jaar hard aan het werk om op een zo duidelijk mogelijke manier onze ideeën uit te schrijven zodat jullie weten waar ZVP voor staat. De afgelopen legislatuur hebben jullie al een voorproefje gekregen, maar we werken constant aan verbeteringen en sturen bij waar nodig. De inbreng van de inwoners van Zutendaal is van onschatbare waarde en helpt ons in het voeren van een goed beleid. Aarzel dus niet om iemand van ons team aan te spreken.

Bovenste rij van links naar rechts : Matty Coninx , Yannick Eurlings, Robben Martens, Natasja Vanmol, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Sven Vanhengel, Jef Bobbaers, Dirk Smits en Tom Wolfs

Onderste rij van links naar rechts : Marianne Jacobs, Ann Schrijvers, Rita Indestege, Heidi Thijs, Marcia Hermans, Marina Seurs, Petra Beerts, Rozette Reyskens en Anita Nijssen

 

Hier beneden kunnen jullie een meer gedetailleerde beschrijving van onze 19 kandidaten terugvinden.

 

Tot uw dienst,

 

Het voltallige ZVP-team.

ZVP_Kieslijst

Jef Bobbaers
Jef Bobbaers
Waar een wil is, is een weg
Jef Bobbaers groeide op in Wiemesmeer en was van 2013 tot mei 2017 burgemeester van Zutendaal. Momenteel is hij schepen van openbare werken, nutsleidingen, gebouwen en kerkhof. Hij stond bekend als een burgemeester met een groot rechtvaardigheidsgevoel, consequent, analytisch, rechtlijnig en met een grote dossierkennis. In zijn vrije tijd is Jef bezig met natuurkunde, waarvoor hij wiskunde blijft studeren.

“Als ingenieur en gerechtsexpert stel ik mijn technische kennis en expertise graag ter beschikking van mijn dorp in kader van de vele technische dossiers. Mijn verplaatsingen doe ik traditiegetrouw zoveel mogelijk met de fiets, zo ben ik gemakkelijk aanspreekbaar voor mijn dorpsgenoten. Bovendien is het ook gezond en milieuvriendelijk. Als opa hecht ik veel belang aan het gezinsleven.”

Rita Indestege
Rita Indestege
Iedere inwoner telt

Rita Indestege (51) is gehuwd met Yves Stockmans en mama van Jo en Ine en dochter van André Indestege en Gerda Meuwissen. Sinds de vorige verkiezing is zij voorzitster van ZVP. Rita wil ijveren voor een nog beter sociaal beleid, zodat onze inwoners de weg kunnen vinden in het geheel van welzijnsvoorzieningen. Ze wil ervoor helpen zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.
“Vernieuwend zijn in aanbod en aanpak. Onze maatschappij beweegt en ook de welzijnsnoden veranderen. Ik zie het als mijn opdracht om er over te waken dat onze doelen afgestemd blijven op de reële noden van de inwoners om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.”

Tom Wolfs
Tom Wolfs
Van de Wetstraat naar de Dorpsstraat

Tom Wolfs is 24 jaar, de zoon van Gudrun Nijs en Johan Wolfs en woont in Gewaai. Als onderzoeker aan de Universiteit Hasselt en consultant bij verschillende kabinetten en overheidsdiensten specialiseert hij zich in administratieve vereenvoudiging en de kostenefficiëntie van beleid. Sinds maart 2016 is Tom ondervoorzitter van N-VA Zutendaal.

“Het is aan een nieuwe politieke generatie om van Zutendaal een nog aangenamere plek te maken. Hierbij dient de volle aandacht besteed te worden aan de noden van alle Zutendalenaren. Met de inspraak van dorpsgenoten bij de politieke beleidsvorming kunnen we de betrokkenheid van inwoners verhogen. Als econoom wil ik erover waken dat het beleid op een kostenefficiënte manier tot stand komt, en dat lokaal ondernemerschap optimaal gestimuleerd wordt.”

Petra Beerts
Petra Beerts
Zorg op maat voor jong en oud

Petra Beerts (35) woont in Wiemismeer samen met Kris Fransen en kinderen Renske en Jesse. Ze is de dochter van Noël Beerts en Fabiënne Vanalken. Kleindochter van Net en Bertie Nijs en Irma Vanswijgenhove. Petra was hoofdleidster bij de Wir-War en is actief in meerdere verenigingen. Ze zetelt al zes jaar in de Zutendaalse gemeenteraad.
“Twee jaar geleden heb ik de stap gezet om opnieuw te studeren. Ik wilde graag iets betekenen voor mensen, hen gelukkig maken, een glimlach op iemands gezicht toveren. Nu werk ik als zorgkundige bij de Landelijke thuiszorg. Samen zoeken naar een goede oplossing en mensen in hun waarden laten is heel belangrijk. Als gemeentebestuur moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in Zutendaal door nog meer dingen samen te organiseren. Door te zorgen voor meer verbondenheid met elkaar.”

Natasja Vanmol
Natasja Vanmol
Gedreven voor de jeugd

Natasja Vanmol (20) studeert verpleegkunde aan de UCLL in Genk. Haar ouders zijn Peter Vanmol & Hilde Ramaekers. Ze heeft 1 jongere broer, Stijn. Natasja steekt als voorzitster en kernlid de handen uit de mouwen in jeugdhuis De Kaller. Daardoor staat ze ook zeer dicht bij de jeugd en heeft ze voeling met wat er leeft onder de jongeren. Ze is ook bestuurslid van supportersclub Torpedo ’92 want ze is een fervente supporter van KRC Genk.
“Er zijn verschillende jeugdverenigingen in Zutendaal die zich inzetten om jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen. Voor deze verenigingen wil ik me inzetten en hun ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd graag in Zutendaal is en dat ze ook graag in Zutendaal wil blijven.”

Marcia Hermans
Marcia Hermans
Groene identiteit bewaren

Marcia Hermans (28) woont in Gewaai, is getrouwd met Dennis Vanloffelt en fiere mama van Sam. Ze is de dochter van Erik Hermans en Sonja Nijssen en kleuteronderwijzeres in de scholengemeenschap van Zutendaal. In haar vrije tijd houdt ze zich graag creatief bezig met allerhande projecten of zoekt ze de gezelligheid op samen met vrienden en familie.

“Ik wil helpen om van Zutendaal een dorp te maken waar de jongeren willen blijven wonen. Zutendaal heeft zo een speciale en unieke sfeer, dit wil ik graag behouden en nog verder uitbouwen. De jeugd is dan ook de toekomst en daarop moeten we volop inzetten. Ik wil me ook inzetten om een goed evenwicht te behouden tussen natuur en wooncapaciteit. Zutendaal kan zijn mooie groene identiteit blijven bewaren maar wel met de steun van jong en oud.”

Bart Bamps
Bart Bamps
Vanuit een gedragen visie Zutendaal verder uitbouwen

Bart (43), echtgenoot van Ellen Coenen, is de trotse papa van Kobe en Janne. Hij is de zoon van Robert Bamps (Bèr van Veges) en Godelieve Bollen (Godelief van Lemmes Zjang). Hij is opgegroeid in Wiemesmeer en woont in Gewaai. Een hart voor de jeugd heeft hij duidelijk, Bart is immers leraar in het IKSO-Hoeselt en kookouder bij de KSA. Daarnaast is hij actief in meerdere verenigingen.
“Als familiemens staat veiligheid en het verenigingsleven centraal in mijn leven. Ik wil met onze partij ijveren voor het opwaarderen van de gehuchten, het versterken van de dorpskern, het stimuleren van het toerisme als motor van de plaatselijke economie, het groene karakter behouden, … . Met een nieuwe kijk wil ik, samen met de partij, van onze plattelandsgemeente een plaats maken waar iedereen zich thuis voelt!”

Marina Seurs
Marina Seurs
Trots op Zutendaal, 5-sterrengemeente

Marina groeide op in Gewaai en woont met haar partner Kris in Wiemesmeer. Zij is al 17 jaar actief in de Zutendaalse politiek, momenteel als gemeenteraadslid. Tijdens de vorige legislatuur was ze een gedreven schepen van o.a. sport, leefmilieu en senioren. Marina staat voor politiek engagement op een positieve en constructieve manier.
“Zutendaal is de plaats waar ik geboren en getogen ben. Zutendaal is voor mij altijd thuiskomen. Zonder Zutendaal zou ik niet zijn wie ik ben. Samen met ZVP wil ik er alles aan doen zodat Zutendaal ook in de toekomst goed bestuurd wordt want een 5 sterrengemeente verdient een 5 sterrenbestuur.”

Sven Vanhengel
Sven Vanhengel
Opkomen voor de charme van Zutendaal

Sven Vanhengel (29) is gehuwd met Lize De Wilder. Hij is zoon van Frank Vanhengel en Inge Westhovens, kleinzoon van Herman “Mon” Vanhengel en Gertruda Bijnens. Hij behaalde een master aan de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel én aan de KU Leuven. Sven werkt sinds 2014 als technisch officier voor de F-16. Hij is actief bij schuttersgilde “OLV Zutendaal” en het Buurtcomité “Eikenstraat-Rechtestraat-Koelbrikstraat”. Sven startte in 2014 Groen Zutendaal mee op en is er momenteel voorzitter van.

“Ik wil vooral instaan voor de bescherming van het groene karakter van Zutendaal. Daarbij moet de mobiliteit van het centrum een belangrijk speerpunt zijn. Ik wil samen met Groen staan voor harmonie tussen verleden en toekomst, cultuur en jeugd. Ook het inzetten op duurzame ontwikkelingen en dierenwelzijn staan hoog op de agenda.”

Heidi Thijs
Heidi Thijs
Van Zutendaal, voor Zutendaal

Heidi Thijs is getrouwd met Gert Machon en moeder van twee tieners, Joris en Sofie. De afgelopen 6 jaar was ze actief binnen verschillende adviesraden. Wie vindt dat het anders moet kunnen, blijft best niet aan de zijlijn staan en dat doet Heidi dan ook met veel energie en passie.

“Als OCMW-raadslid, voorzitter van vzw PWA Zutendaal en lid van de welzijnsraad ligt mijn focus bij het sociaal en rechtvaardig beleid in onze gemeente. Dit om Zutendaal in de toekomst op de kaart te houden voor jong en oud. Als trotse inwoner engageerde ik mij in de milieuraad zodat we ons groene snoepje zoet kunnen houden voor iedereen. Graag wil ik mij de volgende jaren met net zoveel gedrevenheid blijven inzetten voor een gezond en levendig Zutendaal.”

Matty Coninx
Matty Coninx
Handen uit de mouwen, voeten op de grond

Matty Coninx, woont in Gebroek, is gehuwd met Els Van Dyck, papa van 2 kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Hij zetelt dertig jaar in de gemeente- en OCMW-raad en is momenteel schepen van financiën, leefmilieu en cultuur. Door zijn job als directeur in het Zutendaalse onderwijs kent hij zowel de pluspunten als de pijnpunten van ons prachtig dorp.

“Veiligheid zowel in het verkeer als in het dagelijks leven zijn momenteel topprioriteiten bij onze bevolking. Daarnaast zijn degelijk onderwijs en werkbaar werk grote bekommernissen van onze dorpsgenoten. Samen met beheersbare financiën wil ik graag mee gestalte geven aan deze items en er mijn kerntaak van maken. Daarnaast moeten we trachten om het winkelaanbod in ons centrum te vergroten zodat onze inwoners zich hiervoor niet naar onze buurgemeenten moeten begeven.”

Rozette Reyskens
Rozette Reyskens
Politiek met een hart en welzijn voor iedereen

Rozette Reyskens is getrouwd met Leon Geelen. Ze is mama van 2 kinderen Wouter en Jolijn (+2008) en moeke van Renée. Ze is al 18 jaar gemeenteraadslid en startte in de huidige legislatuur als schepen van welzijn en senioren. Rozette zetelt momenteel in de OCMW-raad en in de welzijnsraad. Zowel vanuit haar professioneel leven als hoofdverpleegkundige ZOL alsook door het verlies van haar dochter weet ze hoe belangrijk welzijn is in al zijn aspecten. Daar wil ze voor gaan.

“Als bestuurslid van OVK (ouders verongelukte kinderen) zet ik me in voor de verkeersveiligheid met bijzondere aandacht voor kinderen en zwakke weggebruikers. Zutendaal kreeg hierdoor recent het SAVE-label. Ik pleit ook voor een toegankelijker centrum voor mindervaliden en senioren. Dichtbij de mensen staan, betrokkenheid en daadwerkelijk iets doen voor mensen is mijn streefdoel door een brug te zijn tussen burger en beleid.”

Robben Martens
Robben Martens
Zorg voor iedereen

Robben zetelt zes jaar in de gemeenteraad waarvan de laatste vier als voorzitter. Deze raden leidt hij standvastig, maar met een luisterend oor voor iedereen. In het dagelijks leven is Robben zelfstandig kinesitherapeut en schoolt hij zich bij met een tweede master in osteopathie. Hij is steeds actief geweest in verenigingen zoals de Wir-War en tot op heden nog bij Les Guimauves. Robben is de zoon van Robert Martens en Godelieve Heymans en woont in Wiemesmeer.

“De voorbije zes jaar heb ik enorm veel geleerd in de politiek, wat er leeft bij de mensen. Ik probeer de empathie die ik nodig heb in mijn job dan ook hier verder te trekken naar de inwoners toe om zo ieders bekommernis te begrijpen en waar mogelijk te verhelpen. Alleen met een oprechte bezorgdheid voor de mensen kunnen we zorgen voor een betere toekomst in Zutendaal.”

Ann Schrijvers
Ann Schrijvers
Passie voor Zutendaal
Ann Schrijvers (45) is geboren en getogen in Zutendaal. Ze is dochter van Albert Schrijvers (Bèrke van ’t winkelke) en Mela Put (van meister Put). Getrouwd met Gerry Geurts en fiere mama van Ben en Maarten. In 1996 afgestuurd aan de KULeuven als master in de rechten. 22 Jaar advocaat waarvan de laatste 13 jaar met een eigen kantoor gevestigd in Zutendaal. Ann is na zes jaar gemeenteraadslid en meer dan vier jaar schepen, sedert mei 2017 burgemeester van Zutendaal.

“Het voorbije anderhalf jaar heb ik mogen ervaren dat burgemeester zijn van zo’n prachtige gemeente als Zutendaal, de mooiste job is die bestaat. In samenspraak met onze inwoners hoop ik de koers te mogen blijven bepalen die Zutendaal uitgaat. Mijn ambitie is om van ons zelfstandig Zutendaal de warmste gemeente van Vlaanderen te maken, waar het goed is om te wonen voor elke dorpsgenoot.”

 

Yannick Eurlings
Yannick Eurlings
Zin in Zutendaal

Yannick Eurlings (26) is verpleegkundige en zoon van Brigitte Hendrickx en Jos Eurlings. Hij groeide op in het dorp, maar woont sinds kort met Lore Tresinie in Gewaai. Als gemeenteraadslid heeft hij de afgelopen jaren zijn steentje bijgedragen aan het beleid. In bijberoep runt hij een mobiele cocktailbar ‘El Caravaño’.

“Als voorzitter van Les Guimauves, vrijwilliger bij Vincentius Genk-Zutendaal en het dorpsrestaurant draag ik het vrijwilligersleven een warm hart toe. Het organiseren van evenementen zit in mijn bloed. Blije inwoners geven mij veel voldoening. Met mijn positieve motivatie en inzet, streef ik naar een Zutendaal waar iedereen zich thuis voelt. Het plan van de openbare speeltuin wil ik mee verder uitbouwen. Het is belangrijk dat jonge gezinnen zich kunnen ontspannen in een openbare, groene en veilige omgeving.”

Marianne Jacobs
Marianne Jacobs
Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

Marianne Jacobs (52) is gehuwd met Jean Davidts en mama van Twan. Ze is de dochter van wijlen Jean Jacobs en Jeanny Peters. Schoondochter van René Davidts en Maaike Vanhengel. In haar vrije tijd is ze als voorzitter van Klavertje Vier heel gedreven bezig om mensen samen te brengen. Met hart en ziel wil ze zich inzetten om te werken aan integratie, armoedebestrijding maar ook voor meer duurzaamheid.
“Sinds geruime tijd zet ik me in om van Zutendaal de warmste gemeente van Vlaanderen te maken. Om er mee voor te zorgen dat iedereen ongeacht leeftijd, gender, religie, geaardheid, afkomst of geslacht gelijke kansen krijgt. De toenemende diversiteit in onze samenleving daagt ons uit om creatief te zijn.”

Anita Nijssen
Anita Nijssen
Voor een zorgzaam Zutendaal

Anita is gehuwd met Johny Muffels, mama van Kevin en Kylie, en oma van Lio. Ze werkt bij de Liberale Vakbond (ACLVB) als loketmedewerker en dossierbeheerder sinds 2008. Anita is reeds politiek actief vanaf 2000, waarvan ze 14 jaar OCMW-raadslid en 4 jaar gemeenteraadslid is.
“Het verenigingsleven ligt mij als duo-voorzitster van KVLV nauw aan het hart. Verenigingen brengen mensen samen. De vrijwilligers van verenigingen blijven waarderen en ondersteunen – zoals in het verleden reeds gebeurde – is een must. Als medeorganisator van de burenbarbecue van de Boogstraat, is ook de buurtwerking heel belangrijk. Jong en oud samenbrengen in een vertrouwde omgeving. Vooral de vergrijzing van de bevolking stelt de lokale politiek voor nieuwe uitdagingen. Zorg voor bejaarden is voor mij van groot belang.”

Ward Lenaerts
Ward Lenaerts
Eenvoudigweg digitaal

Ward Lenaerts (39), zoon van Yolanda Noben en Jules ‘de fietsenmaker’ Lenaerts, is getrouwd met Leen Bobbaers. Samen met zoon Louis (7) en dochter Lisa (6) wonen ze in het centrum van Zutendaal. Ward is opgegroeid in Papendaal, waar hij veel tijd doorbracht aan de surfplas. Via zijn lidmaatschap bij talrijke verenigingen – Surflesgever, Atletiekclub WAC Genk, Wirwar, jeugdhuis de Kaller, leider KSA Zutendaal,… – kent hij het verenigingsleven als geen ander. Beroepsmatig is hij actief als consultant in de informatica en sinds kort officieel klasse 1 dronepiloot.

“In deze tijd van digitale snelwegen willen we meereizen op de sneltrein van de vooruitgang om maximaal te profiteren van de eindeloze mogelijkheden. Ik wil er op toezien dat deze middelen maximaal worden aangewend om de dienstverlening gemakkelijker te maken voor iedere inwoner.”

Dirk Smits
Dirk Smits
Gedreven door Zutendaal

Dirk (51), is schepen en onderwijzer. Hij is gehuwd met Anja en heeft 2 zonen, Giel en Neel. Dirk is actief in de Gezinsbond en het buurtcomité ‘Stalken’. Op z’n 21ste rolde hij vanuit de KSA in de gemeenteraad. Intussen is hij een vaste waarde in de Zutendaalse politiek. “Denken, durven, doen,” is hem op het lijf geschreven. Als schepen zette hij o.m. zijn schouders onder de uitbouw van de dienst vrije tijd, de ontwikkelingen in het recreatiegebied Papendaalheide, de organisatie van de vrijwilligersdag en de realisatie van de fietsring.

Voor Dirk staat Zutendaal synoniem voor een groene en levendige gemeente waar het goed wonen is.