Iedere inwoner telt

Iedere inwoner telt

8 september 2018 0 Door ZVP

Rita Indestege (51) is gehuwd met Yves Stockmans en mama van Jo en Ine en dochter van André Indestege en Gerda Meuwissen. Sinds de vorige verkiezing is zij voorzitster van ZVP. Rita wil ijveren voor een nog beter sociaal beleid, zodat onze inwoners de weg kunnen vinden in het geheel van welzijnsvoorzieningen. Ze wil ervoor helpen zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.
“Vernieuwend zijn in aanbod en aanpak. Onze maatschappij beweegt en ook de welzijnsnoden veranderen. Ik zie het als mijn opdracht om er over te waken dat onze doelen afgestemd blijven op de reële noden van de inwoners om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.”