Asserweg werken

Werken aan de Asserweg gestart 

Op maandag 8 april zijn de werken aan de Asserweg gestart. Het is de bedoeling dat de gewestweg die al 20 jaar is afgesloten voor het doorgaand verkeer, wordt omgetoverd tot het paradepaardje van Wiemesmeer. 

Dit houdt in dat er nieuwe riolering wordt voorzien, fietspaden, stoepen, … en dit met veel aandacht voor vergroening in een modern concept. 

De vernieuwde Asserweg moet een echt uithangbord voor ons dorp worden. 

Daarbij gaat er bijzondere aandacht naar het behoud van de prachtige bomenrij die de Asserweg flankeert. Na volledige aanleg in het najaar zal deze gewestweg overgedragen worden aan de gemeente.